Foto: Freepik

Návrh směrnice, který představila Evropská komise, se snaží řešit narůstající problém kybernetického násilí, včetně nesouhlasného sdílení intimních obrázků, které mohou být vytvořeny pomocí technologií umělé inteligence. Toto může být jasný signál ze strany Evropské unie, že s tímto problémem je potřeba něco dělat a zároveň o naléhavosti celé situace. Šíření deepfake pornografie má totiž dramatický dopad na oběti, a to nejen ve sféře osobních vztahů, ale i ve veřejném a pracovním životě.

Zatímco některé členské státy EU již mají zákony týkající se kybernetického násilí, nová směrnice by měla zajistit jednotný přístup k této problematice napříč celou Unií. Jedním z hlavních cílů je chránit oběti před šířením falešných pornografických obrázků, které mohou způsobit vážné emoční a sociální trauma. Díky novým pravidlům by měly mít oběti snazší přístup k právní ochraně a podpoře.

Foto: Freepik

Politický tlak na přijetí těchto opatření narůstá s rozšířením deepfake pornografie, která nedávno zasáhla veřejnou osobnost jako Taylor Swift. Společnost se stává stále zranitelnější vůči zneužívání technologií umělé inteligence, a proto je nezbytné, aby právní rámec reagoval a chránil jednotlivce před jejími negativními dopady.

Je však důležité zdůraznit, že přijetí nové směrnice je teprve prvním krokem. Implementace a dodržování těchto pravidel budou klíčové pro úspěšné řešení problému. Zákonodárci budou muset spolupracovat s technologickými společnostmi a dalšími zainteresovanými stranami, aby zajistili účinnou ochranu před kybernetickým násilím a deepfake pornografií.

Pokud vše půjde podle plánu a směrnice bude schválena, členské státy EU budou mít čas do roku 2027 na to, aby implementovaly nová pravidla do svých právních systémů. Tento časový rámec je důležitý pro to, aby se státy mohly přizpůsobit novým požadavkům a zajistit účinnou ochranu občanů.

Celkově lze tedy říci, že kriminalizace kybernetického násilí a regulace šíření deepfake pornografie jsou důležitými kroky směrem k ochraně osobní integrity a bezpečnosti jednotlivců v digitálním věku. Evropská unie představuje vedoucí sílu v boji proti těmto novým výzvám a její kroky mohou sloužit jako vzor i pro další regiony a jurisdikce.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)