Foto: Freepik

Počátky v jaderné technologii

Kořeny stolních počítačů sahají k počítači Minuteman D-17b, který poháněl mezikontinentální balistickou střelu Minuteman I v raných 60. letech. Tento počítač se lišil od typických velkých a těžkých výpočetních systémů té doby svými kompaktními rozměry a relativně nízkou hmotností. Po vyřazení raket Minuteman I z provozu byly počítače D-17b darovány univerzitám a výzkumným institucím, což umožnilo jejich další využití mimo vojenský sektor.

Charakteristika počítače D-17b

Minuteman D-17b měl dvě hlavní části: logickou jednotku a paměťový systém. Logická jednotka se skládala z 75 jednotlivých obvodových desek, z nichž každá plnila specifickou funkci, jako je časování nebo logické operace. Počítač obsahoval zhruba 1500 tranzistorů, což bylo na svou dobu pozoruhodné, protože tranzistory byly tehdy novinkou a byly považovány za méně spolehlivé než jiné komponenty.

Paměťový systém využíval magnetický pevný disk, který byl výrazně menší než první komerční pevné disky, jako například IBM 350, který vážil celou metrickou tunu. Disk v D-17b byl významným krokem k miniaturizaci paměťových zařízení, což přispělo k rozvoji počítačů pro všeobecné použití.

Foto: Freepik

Přínos pro moderní technologie

Minuteman D-17b se stal průkopníkem v oblasti kompaktních počítačů, což umožnilo jeho použití ve výzkumu a vývoji mimo vojenský sektor. Tento počítač dokázal poskytnout skutečný výpočetní výkon v malém balení, což inspirovalo další vývoj směrem k miniaturizaci a zvýšení efektivity počítačových systémů.

D-17b byl nejen technologickým úspěchem své doby, ale také ukázal, že je možné vytvořit výkonný a kompaktní počítač, což vedlo k dalším inovacím a nakonec k vývoji moderních osobních počítačů. Tímto způsobem přispěl k evoluci výpočetní techniky, kterou dnes považujeme za samozřejmost.

Závěr

Příběh Minuteman D-17b ukazuje, jak vojenská technologie může najít nové uplatnění v civilním sektoru a přispět k technologickému pokroku. Tento počítač se stal jedním z prvních kroků na cestě k moderním osobním počítačům, které dnes využíváme každý den.

Zdroj: PCGamer.com (odkaz)