Foto: Freepik

1. Výběr špatného napájecího zdroje (PSU)

Napájecí zdroj je srdcem vašeho PC, a proto je důležité jej vybrat správně. Špatně zvolený PSU může způsobit nestabilitu systému nebo dokonce poškodit komponenty. Zde je, co zvážit:

 • Spočítejte si své potřeby: Sečtěte spotřebu všech komponent a přidejte 20-30% rezervu pro budoucí upgrady.
 • Účinnost: Vyberte PSU s vyšším hodnocením účinnosti, například 80 Plus Gold, pro úsporu energie a lepší stabilitu.
 • Ochranné prvky: Ujistěte se, že PSU má ochranu proti přepětí, podpětí a zkratu.
 • Kvalita: Nekupujte levné napájecí zdroje. Investice do kvalitního PSU se vám vyplatí.

2. Nekontrolování kompatibility komponent

Kompatibilita komponent je zásadní. Před nákupem ověřte, zda jednotlivé části budou spolupracovat:

 • Skříň a chladič: Zkontrolujte, zda skříň pojme chladič CPU a GPU.
 • Konektory základní desky: Ujistěte se, že konektory skříně sedí na základní desku.
 • Patice CPU: CPU a základní deska musí mít kompatibilní patici.
 • Rozšiřující sloty a úložiště: Ověřte, zda základní deska podporuje potřebný počet slotů pro GPU a úložiště.
 • BIOS kompatibilita: Některé nové CPU mohou vyžadovat aktualizaci BIOSu. Předem ověřte a naplánujte tuto aktualizaci.

Foto: Freepik

3. Nepřehlížení součástí před vložením do skříně

Před instalací komponent do skříně je sestavte na nevodivém povrchu, abyste mohli otestovat jejich funkčnost:

 • Základní sestava: Namontujte CPU, RAM a chladič na základní desku.
 • Testování: Zapněte systém mimo skříň a zkontrolujte, zda vše funguje.
 • Antistatická opatření: Používejte antistatické rukavice nebo pásek na zápěstí.

4. Zapomínání odstranit ochranné kryty

Před montáží nezapomeňte odstranit všechny ochranné fólie a nálepky:

 • Chladiče: Plastové fólie na chladičích CPU mohou vážně narušit přenos tepla.
 • RAM a GPU: Ochranné nálepky mohou bránit proudění vzduchu a rozptylu tepla.

5. Ignorování umístění ventilátorů a řízení prachu

Správná orientace a údržba ventilátorů jsou klíčové pro efektivní chlazení:

 • Orientace ventilátorů: Sací ventilátory by měly nasávat chladný vzduch, výfukové vyfukovat horký vzduch.
 • Prachové filtry: Pravidelně čistěte prachové filtry a ventilátory.
 • Umístění PC: Zvedněte PC nad podlahu, zejména pokud máte koberec.

6. Zapomínání na I/O štít

Při instalaci základní desky nezapomeňte vložit I/O štít do skříně:

 • Instalace: Zarovnejte štít s otvory ve skříni a zatlačte jej na místo.
 • Uzemnění: Kovové jazýčky by měly lehce dotýkat I/O panelu základní desky.

7. Nesprávné utahování šroubů

Při montáži základní desky a dalších komponent buďte opatrní:

 • Utahování šroubů: Šrouby by měly být pevné, ale ne příliš utažené, aby nedošlo k poškození desky.

8. Míchání 8pinových napájecích konektorů EPS a PCIe

EPS a PCIe konektory vypadají podobně, ale mají odlišnou konfiguraci:

 • Kontrola: Dvakrát zkontrolujte popisky na kabelech a konektorech, abyste předešli chybám.

9. Instalace RAM do nesprávných slotů

Správné umístění RAM je klíčové pro výkon:

 • Dvoukanálová paměť: Pokud máte dva moduly RAM, umístěte je do správných slotů podle manuálu základní desky.
 • Konfigurace slotů: U základních desek se čtyřmi nebo více sloty se ujistěte, že jsou moduly RAM správně rozloženy.

10. Nedostatečný rozpočet na software a periferní zařízení

Kromě samotného hardware je důležité myslet i na software a periferní zařízení:

 • Software: Zahrňte do rozpočtu operační systém a další potřebný software.
 • Periferie: Nezapomeňte na monitor, klávesnici, myš a další zařízení.

Sestavování počítače je komplexní úkol, který vyžaduje pečlivou přípravu a pozornost k detailům. Dodržováním těchto tipů se můžete vyhnout běžným chybám a zajistit, že váš nový počítač bude fungovat bez problémů a dle vašich představ.

Zdroj: xda-developers.com (odkaz)